Certificat energetic pentru cladiri

tel 0741 062 300

Certificate energetice

Fondul imobiliar este responsabil pentru o mare parte din emisiile de gaze cu efect de seră (GES) din Uniunea Europeană. Reduceri majore ale emisiilor pot fi realizate prin schimbări în acest sector, iar sectorul construcțiilor este crucial pentru atingerea obiectivelor UE de reducere. Cu mai mult de un sfert din fondul imobiliar din anii 2050 încă de construit, o cantitate mare de emisii de GES nu este încă luată în calcul. Pentru a îndeplini obiectivele ambițioase de reducere ale UE, consumul de energie al acestor clădiri viitoare trebuie să fie aproape de zero, ceea ce face esențială în efort găsirea și aprobarea unei definiții la nivel european sau a unor orientări pentru „aproape clădiri cu energie zero” (nZEB). reducerea gazelor cu efect de seră domestice la 80% din nivelurile din 1990 până în 2050.

Reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) a introdus, la articolul 9, „aproape clădiri cu energie zero” (nZEB) ca o cerință viitoare care urmează să fie implementată Începând cu anul 2019 pentru clădirile publice și din 2021 încoace pentru toate clădirile noi. EPBD definește o clădire aproape cu energie zero astfel: [O clădire cu energie aproape zero este o] „clădire care are o performanță energetică foarte ridicată ... []. Cantitatea aproape zero sau foarte mică de energie necesară ar trebui, într-o măsură foarte semnificativă, să fie acoperită de energie din surse regenerabile, inclusiv de energie regenerabilă produsă la fața locului sau în apropiere ”.

EPBD nu prescrie o abordare uniformă pentru implementarea aproape a clădirilor cu energie zero (nZEB) și fiecare stat membru al UE trebuie să își elaboreze propria definiție nZEB. EPBD solicită, de asemenea, statelor membre ale UE să elaboreze planuri naționale special concepute pentru implementarea nZEB care să reflecte condițiile naționale, regionale sau locale. Planurile naționale vor trebui să traducă conceptul de clădire aproape cu energie zero în măsuri și definiții practice și aplicabile pentru a crește în mod constant numărul clădirilor cu energie aproape zero. Statele membre ale UE trebuie să prezinte definiția și foile de parcurs nZEB către Comisia Europeană până în 2013.

Până în prezent, criteriile nZEB definite în EPBD sunt de natură foarte calitativă, cu mult spațiu pentru interpretare și mod de execuție. Într-adevăr, există puține îndrumări pentru statele membre cu privire la modul de implementare concretă a directivei și cu privire la modul de definire și realizare a clădirilor aproape cu energie zero. Prin urmare, trebuie formulată o definiție mai concretă și mai clară a nZEB, care să includă principii și metode comune care pot fi luate în considerare de către statele membre ale UE pentru elaborarea clădirilor eficiente, practice și bine gândite aproape cu zero energie.

Este de a sprijini în mod activ acest proces de elaborare în România, oferind o analiză tehnică și economică pentru dezvoltarea unui plan ambițios, dar accesibil, de definire și implementare a nZEB. Pornind de la date de țară privind practicile actuale de construcție, condițiile economice și politicile existente, sunt simulate diferite opțiuni tehnologice pentru îmbunătățirea performanței energetice a birourilor și a clădirilor unifamiliare și multifamiliale. Am evaluat implicațiile economice ale diferitelor opțiuni și oferim recomandări pentru un plan de implementare. 

Uniunea Europeană (UE) vizează reduceri drastice ale emisiilor interne de gaze cu efect de seră (GES) de 80% până în 2050 comparativ cu nivelurile din 1990. Fondul de clădiri este responsabil pentru o pondere majoră a emisiilor de GES și ar trebui să realizeze reduceri și mai mari de cel puțin 88% - 91% i. Prin urmare, fără a exploata în consecință potențialul uriaș de economii atribuit stocului de clădiri, UE își va pierde obiectivele de reducere.

Mai mult de un sfert din stocul imobiliar din anii 2050 este încă de construit. Consumul de energie și emisiile aferente de GES ale acestor clădiri noi trebuie să fie aproape de zero pentru a atinge obiectivele extrem de ambițioase ale UE. Reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) a introdus, la articolul 9, „Clădiri aproape zero-energetice” (nZEB) ca o cerință viitoare care urmează să fie implementată începând cu 2019 pentru clădirile publice și începând cu 2021 pentru toate clădirile noi. EPBD definește o clădire aproape cu energie zero astfel: [O clădire cu energie aproape zero este o] „clădire care are o performanță energetică foarte ridicată ... [].

Cantitatea aproape zero sau foarte mică de energie necesară ar trebui, într-o măsură foarte semnificativă, să fie acoperită de energie din surse regenerabile, inclusiv de energie regenerabilă produsă la fața locului sau în apropiere. ”Recunoscând varietatea culturii și a climei în întreaga UE, EPBD face nu prescrie o abordare uniformă pentru implementarea aproape a clădirilor cu energie zero și nici nu descrie o metodologie de calcul pentru bilanțul energetic.

Pentru a adăuga flexibilitate, aceasta solicită statelor membre să elaboreze planuri naționale special concepute pentru creșterea numărului de clădiri aproape cu energie zero care să reflecte condițiile naționale, regionale sau locale. Planurile naționale vor trebui să traducă conceptul de clădiri aproape zero-energetice în măsuri și definiții practice și aplicabile pentru a crește în mod constant numărul clădirilor aproape zero-energetice.

Evident, natura calitativă a criteriilor din definiția nZEB menționată mai sus lasă loc interpretării. În timp ce ilustrează pilonii majori ai viitorului nZEB - reducerea drastică a cererii de energie și o pondere majoră a aprovizionării cu energie regenerabilă - termenii „cantitate aproape zero sau foarte mică de energie”, „măsură foarte semnificativă” (în care energia necesară ar trebui acoperită de surse regenerabile de energie) și „energia regenerabilă produsă la fața locului sau în apropiere” necesită o analiză și o definiție suplimentară.

să permită clădirilor pozitive din punct de vedere energetic?

• cum să definească cel mai bine și să împartă energia regenerabilă?

• cum să stabilească echilibrul optim între eficiența energetică și energia regenerabilă?

• cum se leagă definiția nZEB de principiile cost-optimitate pentru a avea convergență și continuitate?

În prezent, Comisia Europeană, statele membre ale UE, părțile interesate și experții discută diferitele aspecte ale nZEB-urilor. În general, este urgent să se stabilească principii și metode comune care să fie luate în considerare de către statele membre ale UE pentru elaborarea definițiilor nZEB eficiente, practice și bine gândite.

Pentru clădire existentă cu energie scăzută

Excepții pentru cerințele nZeb ale epbd În întreaga Europă există o mare varietate de concepte și standarde voluntare pentru clădiri cu eficiență energetică ridicată sau chiar clădiri neutre din punct de vedere climatic: casă pasivă, energie zero, 3 litri, plus energie, Minergie, Effinergie etc. În plus, aceste definiții se referă la diferite sfere: energia amplasamentului, sursa de energie, costul sau emisiile. Mai mult, pot exista variații suplimentare în cerințele standardelor de mai sus, în funcție de faptul dacă sunt luate în considerare clădirile noi sau existente, rezidențiale sau nerezidențiale. Pe scurt, punctele de vedere cu privire la modul în care ar trebui definite aproape clădirile cu energie zero, pe ce sferă să se bazeze, precum și pe ce mijloace și tehnici sunt adecvate, diferă foarte mult de izolație, geamuri foarte eficiente din punct de vedere energetic, un nivel ridicat de etanșeitate la aer și ventilație naturală / mecanică cu recuperare de căldură foarte eficientă pentru a reduce necesarul de încălzire / răcire.

Proiectarea clădirii solare pasive poate spori performanța lor energetică la niveluri foarte ridicate, permițând clădirii să colecteze căldura solară iarna și să respingă căldura solară vara și / sau prin integrarea tehnologiilor solare active (cum ar fi colectoarele solare pentru apa caldă menajeră și încălzirea spațiului sau Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice). În plus, pot fi utilizate și alte măsuri de economisire a energiei / resurselor, de ex. mori de vânt la fața locului pentru a produce electricitate sau sisteme de colectare a apei de ploaie. Astăzi, mai mult de jumătate din statele membre nu au o definiție recunoscută oficial pentru clădirile cu energie redusă sau zero.

Diferite state membre au stabilit deja strategii și obiective pe termen lung pentru atingerea unor standarde cu consum redus de energie pentru casele noi. Definițiile existente ale clădirilor cu consum redus de energie dintre statele membre ale UE au abordări comune, dar și diferențe semnificative. Este necesară agregarea și îmbunătățirea conceptelor existente pentru a le alinia la cerințele de aproape clădiri cu energie zero indicate de EPBD și de Directiva privind energia regenerabilă.

Am dori să evidențiem trei aspecte principale care trebuie luate în considerare pe măsură ce definițiile clădirilor cu consum redus de energie evoluează spre o definiție a clădirii aproape cu energie zero:

• Cele mai multe dintre definițiile clădirii cu energie mică în limita standardelor naționale europene ale clădirilor pentru consumul de energie primară pe metru pătrat și an. Cu toate acestea, există variații între statele membre UE cu privire la modul de calculare și exprimare a consumului de energie primară al unei clădiri (de exemplu, utilizarea suprafețelor nete sau brute).

•Reformarea EPBD indică faptul că energia necesară ar trebui acoperită într-o măsură semnificativă de surse regenerabile. Mai ales această lipsă de îndrumări cu privire la ponderea surselor regenerabile de energie generează o nepotrivire între reglementările sau definițiile actuale și definiția de mai sus citată EPBD cu energie zero.

• Elemente variate ale unui concept existent care poate fi utilizat pentru dezvoltarea ulterioară a definiției clădirii zero-energetice, cum ar fi principiul de a lucra cu obiective generale însoțite de „sub-praguri” pe probleme specifice (cum ar fi cerințele pentru cererea maximă de energie primară și limite suplimentare pentru cererea de energie termică în cadrul conceptului de casă pasivă)

Proiectant case pasive

 Ce este o casa pasiva?

Definitie: este o cladire atat de bine izolata incat poate fi incalzita doar prin intermediul aerului furnizat de sisyemul de ventilare.

Casa pasiva - cerinte pentru cladiri de locuit in zona de climat al Europei Centrale

 • Necesar de căldură pentru încălzire max 15kWh/m2/an
 • sau sarcina termică pentru încălzire de max 10W/m2
 • Necesar anual de răcire spațiu max 15 kWh/m2/an
 • Consum anual de energie primară max 60 kWh/m2
 • Etanșeitate la aer ridicată n50 ≤ 0.6 schimburi orare
 • Frecvența perioadei de supraîncălzire max 10%

 

5 Principii de bază

Izolare termică – 0.10 până la 0.15 W/(m²K) pentru Europa Centrală. Din discuțiile cu arhitecți am înțeles că un minim de grosime al pereților este de 25-30 de cm, asta depinzând de soluția constructivă adoptată. Teoretic, cu cât mai gros, cu atât mai bine. O grosime de minim 20 de cm de izolare cu vata minerală/bazaltică este recomandată pentru pereții exteriori. Anvelopa exterioară este o întreagă discuție care necesită abordare aparte. Izolația exterioară trebuie să fie continuă, pentru fundație, pereți și acoperiș. O grosime de 40 de cm de izolație pentru acoperiș este un deziderat greu digerabil, însă necesar pentru a evita pierderile de căldură prin zona cea mai sensibilă a casei.

Eliminarea punților termice – Englezii îi spun ”Thermal Bridge Free” – o parte a construcției care împiedică scăpările de căldură. Un subiect extrem de sensibil și puțin înțeles de către constructorii contemporani pentru case rezidențiale. Izolarea corectă a ramelor de binale ( uși + ferestre), a contactului fundației cu solul, a legăturilor între pereți, planșee și acoperiș. Aici intervin procedee și materiale de construcții mai puțin convenționale, atenție sporită și o înțelegere a fenomenelor mai aparte. Mi-am propus să detaliez în câteva articole viitoare fiecare punct în parte. Ați mai pomenit voi fundație turnată pe un pat de polistiren? Nu-i normal … ar zice unii!

Etanșeizarea circulației aerului + Ferestre extrem de eficiente – Air Tightness – Ca urmare a dezideratului anterior ne dorim ca aerul cald din interior să nu se piardă. Testul care verifică acest aspect implică ”umflarea casei” printr-o ușă specială, dotată cu un ventilator. Se urmărește ca testul să certifice că nu ”scapă” aer. Asta înseamnă mai puțin de 0.75 m3/m2hr @ 50 Pa – calculat la presiune sau vacuum deopotrivă. Mă îndoiesc că testarea asta chiar este la îndemâna în România, deși sunt convins că există, l-am văzut pe George Buhnici declarând o valoare pentru #casabuhnici. Deci a testat-o. Ferestrele destinate caselor pasive sunt o altă problemă spinoasă, cu costuri ridicate. Sunt de regulă construite cu 3 straturi de sticlă și gaz inert în interior, însă profilele fac maximul de treabă, prin etanșeizarea perfectă și izolarea ramelor către pereți. Producătorii de binale le fabrică, însă puțini știu să le monteze corect la o clădire tradițională, cu atât mai mult la una cu deziderat pasiv.

Ventilarea aerului cu recuperarea căldurii – Casa pasiva este prin definiție destul de etanșă, ceea ce duce la o nevoie permanentă de aer proaspăt, pentru ca locuitorii ei să nu simtă disconfort sau să ajungă să sufere de diverse afecțiuni respiratorii. HRV – Heat Recovery Ventilation este o parte a instalațiilor foarte rar întâlnită printre clădirile românești. HVAC este ceva mai mult, aduce și aer condiționat, există firmă cu denumirea asta, reprezentanță în România și am văzut doar sedii de firmă sau corporații care au intalate astfel de sisteme. Un HRV simplu, partea de încălzire a aerului proaspăt folosind 95% din căldura aerului interior nu e scump, între 800 și 1500 de dolari pentru o casă de 120 de mp și am găsit firme europene care vând astfel de sisteme. Se pretinde că sunt extrem de eficiente în zonele friguroase, cu temperaturi exterioare scăzute în general. Pentru zonele unde căldura exterioară este impedimentul e nevoie de HVAC. Ventilarea nu este o aberație, e nevoie de o reîmprospătare a aerului din încăperi cu 8 litri pe secundă pentru fiecare persoană sau peste 100 de metri cubi de aer proaspăt pe oră pentru o locuință cu 5 ocupanți. Mult? … cine știe cât suflă pe sub ușa și pe lângă ferestrele lui? Cine se trezește cu nasul înfundat?

Poziționarea clădirii corect față de punctele cardinale – aici este o cerință mai simplu de îndeplinit, care poate că e omisă din neștiință și care cu un minim efort poate aduce un aport de căldură cu cost efectiv 0. Streașina acoperișului trebuie să umbrească ferestrele vara și să permită intrarea razelor solare iarna, când soarele se deplasează mai aproape de orizont. Forma terenurilor din orașe pe care se poate construi poate că nu favorizează urmărirea acestui deziderat, însă toți arhitecții țin cont în proiectare de punctele cardinale, oferind suprafețe vitrate, cu aport natural de lumină și căldură spre sud, pentru că suntem în emisfera nordică. Casa pasiva termic orientată corect spre soare este începutul tuturor demersurilor în acest sens. Nu putem vorbi de casa pasiva dacă tocmai energia solară este prost sau deloc utilizată.

Concluzii preliminare pentru casa pasiva

Indiferent cum alegeți să construiți, ce sistem tehnic de clădire preferați, zidărie clasică sau structuri de lemn cred că aceste principii, chiar dacă nu îndeplinesc în totalitate cerințele, sunt important de a fi cunoscute și pe cât posibil aplicate. Nu cred că o casă pe structură de lemn va surclasa o construcție din BCA, atâta vreme cât atenția la detalii privitoare la montajul izolației diferă de la constructor la constructor. Cred că e nevoie de implicare personală din partea beneficiarului, care pe deasupra faptului că dispune de bani, va trebui să stăpânească un set de cunoștințe, să urmărească feroce implementarea soluțiilor tehnice și/sau să pună el însuși mâna.

Casa din lemn e sigur alegerea secolului XXI Poate pare ciudat însă casele pasive pot să nu dispună de calorifere sau de încălzire în pardoseală. Lipsa acestor accesorii va părea cel puțin bizară, însă vine la pachet cu HRV. Se poate aduce un aport fantastic de căldură din dimensionarea spațiului interior corect, adică casă mică. Mică atât de mult cât să fie suficientă pentru ocupanții lor actuali, dar și viitori. Corpul uman, iluminatul, gătitul, apa caldă de la duș, toate pot aduce un aport semnificativ de căldură, care cumulat cu aportul natural al Soarelui să reprezinte un procent major din necesarul termic al clădirii.

Domenii ce sunt in atentia supravegherii si verificarii tehnice Decizii-interne-documentatie-instructiuni-proprii-indicatoare-si-marcaje-pentru-aparare-impotriva-incendiilor

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP )

 • • cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similare
 • • recipiente mici si mari care lucreaza sub presiune
 • • conducte cu diverse diametre pentru fluide sub presiune

INSTALATII DE RIDICAT ( IR )

 • • macarale diverse, mecanisme si dispozitive de ridicat, stivuitoare
 • • nocele si platforme autoridicatoare
 • • elevatoare pentru vehicule
 • • ascensoare
 • • instalatii de transport pe cablu 
 • • telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice
 • • cabluri, lanturi, benzi, funii, carlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR
 • • instalatii de transport pe plan inclinat
 • • trape de scena, trape de decoruri si instalatii de cortina
 • • instalatii si echipamente montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si a spatiilor de joaca

APARATE SI SISTEME CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL CLASICE

 • • sobe sau alte aparate de incalzit,in uz industrial, alimentate cu combustibil solid,lichid sau gazos
 • • aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare in uz neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid,lichid sau gazos
 • • arzatoare pentru combustibil solid,lichid sau gazos

DISPOZITIVELE SI SISTEMELE de siguranta pentru instalatiile / echipamentele IMSP si IR APARATURA SI INSTALATIILE de automatizare aferente instalatiilor / echipamentelor IMSP si IR Activitati din fisa postului Specifice RSTVI:

 • - sa identifice şi sa înregistreze echipamentele si instalaţiile din domeniul ISCIR, precum şi transmita aceste date spre înregistrare la inspecţia teritorialã ISCIR de care aparţin;
 • - sa întreţina şi să repare echipamentele instalaţiile din domeniul ISCIR pe care le are în evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • - sa se asigure ca inlocuirea pieselor, echipamentelor sau instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenta, sunt efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • - sa se asigure ca montajul şi punerea în funcţiune a unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR, pe care le au în evidenta, sunt efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR;
 • - sa se asigure ca exploatarea echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenta este corecta şi legalã;
 • - să se asigure de existenta instrucţiunilor de folosire ale fiecãrui echipament/fiecãrei instalaţii;
 • - să anunte în caz de avarii sau accidente Inspecţia teritoriale ISCIR de care aparţin;
 • - să anunţe conducerea Societatii despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR, din cauza defectiunilor apãrute sau datoritã necesitãţii efectuãrii unor lucrãri de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
 • - sa anunţe conducerea Societatii despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR de cãtre personalul de exploatare;
 • -să înregistreze evidenta instalaţiilor/echipamentelor într-un registru, cu urmãrirea efectuãrii verificãrilor tehnice oficiale, fãrã de care acestea nu pot funcţiona;
 • - să urmãreasca şi sa pregãteasca instalaţiile şi echipamentele pentru verificãri tehnice oficiale şi participarea activa la efectuarea acestora;
 • - să urmãrirească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea în mod regulat a registrului de evidenta a functionarii echipamentelor/ instalaţiilor şi luarea mãsurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
 • - sa interzica manevrarea instalaţiilor/echipamentelor de cãtre persoane neautorizate, atunci când au cunostinta de acest lucru.
 • - sa asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenta, în vederea furnizarii tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor; - sa facã propuneri conducerii societatii în vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de exploatare a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR;
 • - sa facã propuneri conducerii societatii în vederea achiziţionãrii de scule, dispozitive, aparatura de mãsura şi control, precum şi de echipamente de protecţie pentru ca desfãşurarea activitãţii de RSVTI sa se facã în cele mai bune condiţii;
 • - sa facã parte din comisiile de achiziţie a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR;
 • - sa anunţe ISCIR despre nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţia, întreţinerea, repararea sau exploatarea în condiţii de siguranta a echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR.

 

Certificat

    Certificatul Energetic (Certificatul de Performanta Energetica) este un document tehnic cu caracter informativ, care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie ,  precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. (definitia din Metodologia MC-001/2006)

    Certificatul energetic este o cerinta a Uniunii Europene ce trebuia pusa in practica din 2007, de la aderare. Incepand cu acest an,  certificatul a devenit obligatoriu la vanzarea sau inchirierea unui imobil in Romania.

    Certificatul de Performanta Energetica se poate obtine de la Auditorii Energetici Atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

 

mediul interiorAuditul energetic si mediul interior al unei clădiri .echilibrului energetic caracteristic mediului

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte ca pe baza unui studiu complex (analiză termică şi energetică a clădirii) să se identifice principalele caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia şi să stabilească din punct de vedere tehnic şi economic soluţiile de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a acestora. În urma aplicării soluţiilor eficiente energetic de reabilitare a clădirilor, în afara de intervenţia propriu-zisă asupra construcţiei, se intervine şi asupra mediului: - exterior, prin reducerea emisiilor de bioxid de carbon în atmosferă şi a reducerii consumurilor resurselor energetice, - interior, prin modificarea complexului de factori care definesc noţiunea de confort termic, în primul rând prin modificarea temperaturii şi umidităţii.

Dacă în privinţa echilibrului energetic caracteristic mediului exterior, lucrurilor sunt clare şi în acest moment se ştie asupra cărui parametru trebuie acţionat şi în ce sens trebuie înclinată balanţa în vederea limitării încălzirii globale, atunci când ne referim la climatul interior, trebuie să avem în vedere că există un set de parametri aflaţi în relaţionare: - temperatura interioară a aerului, - temperatura medie de radiaţie, - umiditatea relativă a aerului, - viteza de mişcare a aerului, aceştia corelaţi la rândul lor cu noţiunea de confort termic şi care dau măsura calităţii aerului interior.

Atunci când vorbim de calitatea mediului interior în cazul clădirilor ce urmează a fi supuse unui proces de reabilitare trebuie avute în vedere două aspecte: -parametrii aerului interior sa fie în concordanţă cu nivelul aşteptărilor şi necesităţilor ocupanţilor clădirii şi asigurarea conndiţiilor ca aceştia să rămână în aceleaşi limite; -în cazul în care calitatea aerului din încăperi nu este corespunzătoare, are consecinţe în primul rând asupra sănătăţii utilizatorilor dar şi efecte defavorabile asupra construcţiei, motiv in plus pentru a urmari ca în urma modernizării clădirii parametrii de mediu interior sa se încadreze în limitele normalului. Ambele aspecte necesită aceeaşi atenţie în analiza şi luarea deciziilor privind soluţiile eficiente energetic ce se recomandă a fi aplicate.

Acasa

 • Termografia
  Termografia

  Inregistrarea radiatiilor infrarosii si vizualizarea distributiei de temperatura pe suprafetele observate.

 • Reabilitari
  Reabilitari

  Izolarea fatadelor/peretilor exteriori ale/ai unei cladiri este o solutie, reducând substantial pierderile de căldură şi conferindu-i cladirii un aspect nou.

 • Metodologie
  Metodologie

  Identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei.

 • Mediul interior
  Mediul interior

  Noţiunea de confort termic care da măsura calităţi.

 • RSVTI
  RSVTI

  Domenii ce sunt in atentia supravegherii si verificarii tehnice

 • Certificatul de performanta energetica
  Certificatul de performanta energetica

  Performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie.

 • Audit energetic
  Audit energetic

  Solutia de reabilitare termica a cladirii se stabileste in urma auditului energetic, concretizata printr-un raport avand diverse variante.

Apeleaza

Facebook

Trimite Email