Certificat energetic pentru cladiri

tel 0741 062 300

  • images2.jpeg
  • images3.jpeg
  • images4.jpeg
  • images5.jpeg
  • images6.jpeg
  • images7.jpeg
  • images8.jpeg
  • images9.jpeg

Mediul interior

mediul interiorAuditul energetic si mediul interior al unei clădiri .echilibrului energetic caracteristic mediului

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte ca pe baza unui studiu complex (analiză termică şi energetică a clădirii) să se identifice principalele caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia şi să stabilească din punct de vedere tehnic şi economic soluţiile de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a acestora. În urma aplicării soluţiilor eficiente energetic de reabilitare a clădirilor, în afara de intervenţia propriu-zisă asupra construcţiei, se intervine şi asupra mediului: - exterior, prin reducerea emisiilor de bioxid de carbon în atmosferă şi a reducerii consumurilor resurselor energetice, - interior, prin modificarea complexului de factori care definesc noţiunea de confort termic, în primul rând prin modificarea temperaturii şi umidităţii.

Dacă în privinţa echilibrului energetic caracteristic mediului exterior, lucrurilor sunt clare şi în acest moment se ştie asupra cărui parametru trebuie acţionat şi în ce sens trebuie înclinată balanţa în vederea limitării încălzirii globale, atunci când ne referim la climatul interior, trebuie să avem în vedere că există un set de parametri aflaţi în relaţionare: - temperatura interioară a aerului, - temperatura medie de radiaţie, - umiditatea relativă a aerului, - viteza de mişcare a aerului, aceştia corelaţi la rândul lor cu noţiunea de confort termic şi care dau măsura calităţii aerului interior.

Atunci când vorbim de calitatea mediului interior în cazul clădirilor ce urmează a fi supuse unui proces de reabilitare trebuie avute în vedere două aspecte: -parametrii aerului interior sa fie în concordanţă cu nivelul aşteptărilor şi necesităţilor ocupanţilor clădirii şi asigurarea conndiţiilor ca aceştia să rămână în aceleaşi limite; -în cazul în care calitatea aerului din încăperi nu este corespunzătoare, are consecinţe în primul rând asupra sănătăţii utilizatorilor dar şi efecte defavorabile asupra construcţiei, motiv in plus pentru a urmari ca în urma modernizării clădirii parametrii de mediu interior sa se încadreze în limitele normalului. Ambele aspecte necesită aceeaşi atenţie în analiza şi luarea deciziilor privind soluţiile eficiente energetic ce se recomandă a fi aplicate.

Apeleaza

Facebook

Trimite Email