Certificat energetic pentru cladiri

tel 0741 062 300

Metodologie

metodologieAUDITUL ŞI CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ A CLĂDIRII

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic a soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri urmăreşte declararea şi afişarea performanţei energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică şi energetică.

Auditul energetic şi certificatul de performanţă energetic se elaborează pentru toate clădirile, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu, în condiţii de consum redus de energie: a.clădiri de locuit (din sectorul rezidenţial) - clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex, ş.a.); - clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri); b.clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe (din sectorul terţiar): - birouri. - clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi); - cămine, internate; - spitale, policlinici; - hoteluri şi restaurante - clădiri pentru sport; - clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci) - clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee); - alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu: clădiri industriale cu regim normal de exploatare).

Prevederile nu se aplică la următoarele categorii de clădiri: - clădiri şi monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se aplică cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; - clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios; - clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie: - clădiri nerezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an; - clădiri independente, cu o arie utilă mai mică de 50 m²; - clădiri cu regim special de exploatare.

Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a trei etape:

1. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie – instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat ). 2. Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora.

Apeleaza

Facebook

Trimite Email