Certificat energetic pentru cladiri

tel 0741 062 300

 • images.jpeg
 • images1.jpeg
 • images5.jpeg
 • infracam-sd_432x264.jpg
 • ir_2785.jpg
 • LooseConnectionIR.jpg

RSVTI

Domenii ce sunt in atentia supravegherii si verificarii tehnice Decizii-interne-documentatie-instructiuni-proprii-indicatoare-si-marcaje-pentru-aparare-impotriva-incendiilor

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP )

 • • cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similare
 • • recipiente mici si mari care lucreaza sub presiune
 • • conducte cu diverse diametre pentru fluide sub presiune

INSTALATII DE RIDICAT ( IR )

 • • macarale diverse, mecanisme si dispozitive de ridicat, stivuitoare
 • • nocele si platforme autoridicatoare
 • • elevatoare pentru vehicule
 • • ascensoare
 • • instalatii de transport pe cablu 
 • • telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice
 • • cabluri, lanturi, benzi, funii, carlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR
 • • instalatii de transport pe plan inclinat
 • • trape de scena, trape de decoruri si instalatii de cortina
 • • instalatii si echipamente montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si a spatiilor de joaca

APARATE SI SISTEME CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL CLASICE

 • • sobe sau alte aparate de incalzit,in uz industrial, alimentate cu combustibil solid,lichid sau gazos
 • • aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare in uz neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid,lichid sau gazos
 • • arzatoare pentru combustibil solid,lichid sau gazos

DISPOZITIVELE SI SISTEMELE de siguranta pentru instalatiile / echipamentele IMSP si IR APARATURA SI INSTALATIILE de automatizare aferente instalatiilor / echipamentelor IMSP si IR Activitati din fisa postului Specifice RSTVI:

 • - sa identifice şi sa înregistreze echipamentele si instalaţiile din domeniul ISCIR, precum şi transmita aceste date spre înregistrare la inspecţia teritorialã ISCIR de care aparţin;
 • - sa întreţina şi să repare echipamentele instalaţiile din domeniul ISCIR pe care le are în evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • - sa se asigure ca inlocuirea pieselor, echipamentelor sau instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenta, sunt efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR;
 • - sa se asigure ca montajul şi punerea în funcţiune a unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR, pe care le au în evidenta, sunt efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR;
 • - sa se asigure ca exploatarea echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenta este corecta şi legalã;
 • - să se asigure de existenta instrucţiunilor de folosire ale fiecãrui echipament/fiecãrei instalaţii;
 • - să anunte în caz de avarii sau accidente Inspecţia teritoriale ISCIR de care aparţin;
 • - să anunţe conducerea Societatii despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR, din cauza defectiunilor apãrute sau datoritã necesitãţii efectuãrii unor lucrãri de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
 • - sa anunţe conducerea Societatii despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR de cãtre personalul de exploatare;
 • -să înregistreze evidenta instalaţiilor/echipamentelor într-un registru, cu urmãrirea efectuãrii verificãrilor tehnice oficiale, fãrã de care acestea nu pot funcţiona;
 • - să urmãreasca şi sa pregãteasca instalaţiile şi echipamentele pentru verificãri tehnice oficiale şi participarea activa la efectuarea acestora;
 • - să urmãrirească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea în mod regulat a registrului de evidenta a functionarii echipamentelor/ instalaţiilor şi luarea mãsurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
 • - sa interzica manevrarea instalaţiilor/echipamentelor de cãtre persoane neautorizate, atunci când au cunostinta de acest lucru.
 • - sa asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenta, în vederea furnizarii tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor; - sa facã propuneri conducerii societatii în vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de exploatare a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR;
 • - sa facã propuneri conducerii societatii în vederea achiziţionãrii de scule, dispozitive, aparatura de mãsura şi control, precum şi de echipamente de protecţie pentru ca desfãşurarea activitãţii de RSVTI sa se facã în cele mai bune condiţii;
 • - sa facã parte din comisiile de achiziţie a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR;
 • - sa anunţe ISCIR despre nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţia, întreţinerea, repararea sau exploatarea în condiţii de siguranta a echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR.

 

Apeleaza

Facebook

Trimite Email